Vrijdaggroep rapport wij europeanen

Wij, Europeanen — Een Europese agenda voor elk van ons

Jongerendenktank De Vrijdaggroep gaat de boer op met blauwdruk voor Europa. De doelstelling: over gans de Unie een draagvlak voor een gemeenschappelijk Europees programma doen groeien

Brussel, 25 mei 2018. Exact één jaar voor de Europese verkiezingen van 2019 lanceert de jongerendenktank de vrijdaggroep vandaag haar campagne om een programma samen te stellen voor alle Europeanen. De denktank heeft daarvoor een blauwdruk opgemaakt met 12 concrete voorstellen rond Europese democratie, asiel & migratie, sociaal beleid en het digitale en industriële beleid van de Unie. De komende 9 maanden zullen de initiatiefnemers in dialoog treden met allerlei middenveldorganisaties in de EU om te kijken in welke mate er een draagvlak voor het programma bestaat en hoe de voorstellen verder uitgewerkt kunnen worden.

"Net omdat er geen transnationale lijsten komen is er nood aan een Europese sokkel die aanzet om over de landsgrenzen heen over dezelfde thema’s en oplossingen in debat te treden"

Brieuc Van Damme, initiatiefnemer: “Eigenlijk hadden we gehoopt dat het idee van Frans President Emmanuel Macron om een deel van de Brexit zetels in het Europees Parlement te gebruiken voor Europese lijsten het zou gehaald hebben. Jammer genoeg stemde het Parlement in februari tegen, maar dat wil niet zeggen dat wij, Europeanen, niet samen moeten nadenken over waar we met onze Unie naartoe willen. In tegendeel: net omdat er geen transnationale lijsten komen is er nood aan een Europese sokkel die aanzet om over de landsgrenzen heen over dezelfde thema’s en oplossingen in debat te treden. Daarom doen we een voorzet van Europees programma rond thema’s zoals asiel & migratie die hoog op de agenda van de EU en haar lidstaten staan, maar waarvan het debat en de besluitvorming voorlopig nog hopeloos versnipperd zijn tussen de verschillende lidstaten.”

"Een aantal van onze voorstellen hebben we in februari in Parijs reeds afgetoetst met de En Marche! beweging van Emmanuel Macron en een aantal topadviseurs van de Franse President in het Élysée. Het zijn die gesprekken die ons hoopvol stemden"

"Dat het debat rond de Europese integratie en het bestaan zelf van de Unie zelden au sérieux is genomen door de heersende intellectuele en politieke elite op het continent, is niet gezond. Als een boemerang keert die elitaire consensus rond de bijna wetenschappelijke vanzelfsprekendheid van het Europese project zich tegen het establishment. Gelovers in het Europese project worden zelfgenoegzaam en lui en slagen er niet langer in hun punt overtuigend over te maken bij de twijfelaars. In het Verenigd Koninkrijk kennen ze er ondertussen iets van. Zulke existentiële debatten over het voortbestaan van de Euro of de Unie apart per lidstaat organiseren, doet de democratie geweld aan en leidt tot steriele tegenstellingen in plaats van dialoog. De recente Catalaanse crisis is onder meer het gevolg van een logica van de confrontatie van twee democratieën die zelden of nooit samen in debat getreden zijn rond een onderwerp waarvan de repercussies ver buiten de nationale of regionale grenzen reiken. Dat is op Europees niveau niet anders. Politici moeten zich tot alle Europeanen kunnen richten", vult Laurent Hanseeuw aan, ook één van de voortrekkers van het project.

De voorbije maanden werkte de Vrijdaggroep met verschillende experten rond 4 thema’s: de Europese democratie en haar instellingen, asiel en migratie, het Europese sociale beleid en het digitale en industriële beleid. Voor elk van die thema’s werkte de groep 3 concrete voorstellen uit (die vaak meerdere actiepunten omvatten). Daar gaat de denktank de komende 9 maanden nu de boer mee op bij tal van middenveldorganisaties in Europa. De bedoeling is na te gaan of er voor de geselecteerde thema’s en voorstellen een draagvlak bestaat, en hoe de resoluties verder uitgewerkt kunnen worden om dat draagvlak te versterken en zo tot een gedeeld Europees programma te komen voor alle Europeanen.

“Een aantal van onze voorstellen hebben we in februari in Parijs reeds afgetoetst met de En Marche! beweging van Emmanuel Macron en een aantal topadviseurs van de Franse President in het Elysée. Het zijn die gesprekken die ons hoopvol stemden voor het verdere verloop van dit project. De komende maanden willen we tal van politieke partijen, bewegingen, middenveldorganisaties, denktanks, etc. in zoveel mogelijk lidstaten van de EU ontmoeten om hen te overtuigen zich bij ons initiatief aan te sluiten. We willen dit document de komende maanden dus doen leven. Het moet gezien worden als een ontwerp, als een startpunt voor talrijke discussies met een brede waaier aan organisaties, mensen en visies. Als we voldoende tractie vinden, komen we 3 maanden voor de verkiezingen naar buiten met een programma voor alle Europeanen. Dat zal samenvallen met de inwerkingtreding van de Brexit en zal een pijnlijke herinnering zijn hoe belangrijk het is voor ons, Europeanen, om samen in dialoog te kunnen treden”, zegt Brieuc Van Damme.

"We denken met onze 12 voorstellen voor meer Europa, een virtueuze Europese dynamiek op gang te trekken"

"De Unie verkeert al een decennium in crisis. Haar instellingen worden als onvoldoende democratisch en dus legitiem ervaren, hetgeen zoal in het VK het populisme heeft aangewakkerd. We geloven in tegenstelling dat onze voorstellen de participatie van de burgers aan het Europese project zullen vergroten. Dat moet de weg effenen voor een inclusief burgerschap gebaseerd op een eerlijk, humaan en gezamenlijk asiel en migratiebeleid. Dat inclusief burgerschap zal zich vertalen in solidariteit als we ook op vlak van sociaal beleid bijkomende Europese stappen zetten. Dat gelijke, solidaire speelveld zal dan weer de veerkracht van de Europese economie versterken, wat de participatie aan en legitimiteit van de Europese democratische machine ten goede zal komen. Kortom, we denken met onze 12 voorstellen – evenveel als er sterren op de Europese vlag staan – voor meer Europa, een virtueuze Europese dynamiek op gang te trekken", besluit Brieuc Van Damme.

Laurent Hanseeuw vult aan: "Kiezen we in tegenstelling voor minder Europa, dan zal zoals in de Verenigde Staten het populisme een protectionistische golf aanwakkeren, die de ongelijkheden in de Unie zal versterken, waardoor een fertiele grond ontstaat voor exclusief nationalisme zoals we dat in Hongarije en Polen kennen. Dat nationalisme is dan weer de perfecte voedingsbodem voor populisten. Door minder Europa ontstaat volgens ons een vicieuze cirkel waar wij, Europeanen, allemaal slechter van worden".

We willen weten wat u van onze ideeën denkt. Laat het ons weten
[email protected] / Twitter / Facebook

Blijf op de hoogte
Inschrijven op de nieuwsbrief