Werking

Bepalen van de agenda

De Vrijdaggroep bestaat officieel sinds 19 april 2013 en haar werking en operationele kosten worden door de Koning Boudewijnstichting gefinancierd. In het begin van elk jaar wordt een onderzoeksagenda vastgelegd. Elk lid mag een project voorstellen en elke project wordt aan een voorkeurstemming onderworpen. De drie onderwerpen met de meeste stemmen worden door een groep van 2 of 3 leden uitgewerkt tot een project met bijhorend rapport. Voor ons eerste jaar besloten we iets rond de toekomst van onze diplomatie, het meten van welvaart en de toekomst van Brussel te doen. Volgend jaar werken we onder meer op de pensioenen, de financiële sector en de Belgisch-Congolese relaties. Daarnaast wordt onze input ook gevraagd voor kleinere ad hoc projecten van derden; zoals over democratische innovatie voor de KBS. We hebben een tweemaandelijkse column in De Morgen en L’Echo die een forum bieden aan de leden om ten persoonlijke titel een mening te ventileren over een actueel onderwerp.

De plenaire sessies

Om de twee maanden komen we samen van donderdagavond 18u tot vrijdagavond 17u in wat we de plenaire sessies noemen. Op donderdagavond vindt een eerste vergadering plaats. We bespreken er soms de operationele werking van de groep, maar er kunnen evengoed externe experts aan bod komen die een onderwerp inleiden waar we de volgende maanden zullen op werken. De avond sluiten we af door in één van de vele Brusselse restaurants te tafelen. Om het groepsgevoel te versterken en omdat de leden echt van overal komen, slapen en ontbijten we samen in hetzelfde hotel.

Op vrijdag bespreken we 1 of 2 rapporten. Deze werden 2 à 3 weken op voorhand door de auteurs doorgestuurd zodat iedereen goed voorbereid naar de sessies komt. De roterende voorzitter modereert de soms zeer hevige debatten – de groep is inderdaad ook ideologisch zeer divers – en iedereen kan amendementen en voorstellen indienen. Na de sessie maakt de voorzitter een beknopt verslag op en krijgen de auteurs een aantal weken de tijd om de commentaar en suggesties in hun rapport te integreren. Tegelijkertijd bereiden ze de communicatie van het rapport voor en nemen ze de nodige contacten.

Output

De auteurs krijgen enkele maanden de tijd om een 30-tal pagina’s tellend rapport op te stellen. De bedoeling is om een degelijke, op feiten en cijfers gebaseerde analyse te maken van een problematiek, maar ook om concrete en originele oplossingen aan te bieden aan de beleidsmakers en de publieke opinie hiervoor te sensibiliseren via onder andere de media. De auteurs communiceren hun boodschappen en verwerken feedback via private sessies met experten.

Bekijk hier welke de rol van een denktank is en hoe De Vrijdaggroep zich positioneert