Website banner 4

Quo Vadis, Belgium?

In 2030 blaast het koninkrijk België tweehonderd kaarsjes uit.

Veel is veranderd sinds we onze onafhankelijkheid gewapenderhand van de Nederlanders afgedwongen hebben: België evolueerde van een unitaire naar een federale staat met gemeenschappen en gewesten, zes regeringen en evenveel parlementen.

De opeenvolgende staatshervormingen creëerden een complexe staatsstructuur die soms wat leerbaarheid en logica ontbreekt. Tijdens de coronacrisis werd dit Belgische federalisme op de proef gesteld, met negen ministers bevoegd voor volksgezondheid die één visie moesten uitdrukken. De institutionele architectuur blijkt duidelijk nog niet definitief.

Nochtans, na 200 jaar, moet België stilaan wel beginnen dromen van een hervorming die niet de volgende al oproept.

De federale regering wil een aloude valkuil vermijden door de discussie over de staatshervorming los te koppelen van regeringsonderhandelingen. Een eerste stap daartoe was het lanceren van een burgerbevraging over de Belgische staatsstructuur.

De Vrijdaggroep, een denktank voor jongeren tussen 25 en 35 jaar, is de mening toegedaan dat het thema een sereen, inhoudelijk debat verdient, wars van karikaturen en communautair gekrakeel.

De voorgaande staatshervormingen werden onderhandeld tijdens volle regeringsonderhandelingen in de achterkamers van de politiek. Dat de discussie nu breder wordt getrokken, is een bemoedigende evolutie.

Quo Vadis, Belgium?
De institutionele
toekomst van België

Di 24.05.2022, 20u
Vaudeville Theater, Brussel

Toegang is gratis, maar registratie is vereist.