Marie romain

Marie Romain

Marie Romain — Sinds september 2019 is Marie in dienst bij de Belgische chemiegroep Solvay. Zij werkt op de afdeling strategie waarvoor zij macro-economische studies en analyses uitvoert over belangrijke markten voor het bedrijf. Marie is al lang geïnteresseerd in het delicate evenwicht tussen het milieu en de economie. Zij volgde een dubbel academisch traject aan de Université Libre de Bruxelles, eerst als bio-ingenieur in milieuwetenschappen en -technologieën, alvorens een onderzoeksmaster in economie te volgen aan de Solvay Brussels School of Economics & Management. Haar belangstelling voor de problematiek van duurzame ontwikkeling heeft haar er ook toe aangezet zich in te zetten voor verschillende verenigingen die zich met deze problematiek bezighouden: zo is zij naar Oeganda gereisd om te werken voor een Belgische NGO die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking om Oegandese vrouwen in economische moeilijkheden te helpen, of heeft zij academische onderzoekers gevolgd die naar de internationale COP-topconferenties waren uitgezonden om de internationale klimaatonderhandelingen te volgen. Naast haar werk zou Marie het leven vrij leeg vinden zonder de emoties die de verschillende vormen van culturele expressie met zich meebrengen, in het bijzonder muziek en vooral dans. Zoals Pina Bausch zei: "Laten we dansen of we zijn verloren. "