Wie we zijn

De Vrijdaggroep bestaat uit jonge Belgische talenten (25-35 jaar) die zich voor de verbetering van onze samenleving willen inzetten. Ze doen dat door strategienota’s over de belangrijkste uitdagingen op te stellen en door nieuwe inzichten en ideeën voor het debat aan te reiken.

Elke strategienota wordt aan een langdurig reflectieproces onderworpen. Hij wordt eerst voorgelegd aan een uitgebreide groepsvergadering waarop ook experts en praktijkbeoefenaars worden uitgenodigd. Nadien wordt hij door de groepsleden en een beperkt aantal correspondenten besproken en aangepast. Tot slot wordt de definitieve nota op grote schaal verspreid.

Door middel van strategienota’s en analyses wil de groep het publieke en politieke debat verrijken met realistische en vernieuwende ideeën. Het is een uniek forum waar een gediversifieerde groep beloftevolle jongeren de tijd neemt voor reflectie en debat.

De Vrijdaggroep mikt op ideeën voor de samenleving in interactie met die samenleving – in al haar geledingen. Zij wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting.

De Groep wordt geleid door Audrey Hanard (presidente) en Sam Proesmans (vice-president).

 • Abdelkarim Bellafkih (1986) behaalde zijn master in de ingenieurswetenschappen aan de VUB en begon zijn carrière als projectingenieur bij de Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer in 2009. Hij is ook opleidingshoofd – chemie geweest aan de AP Hogeschool te Antwerpen waar hij zich focuste op het hervormen van ...
  Meer over Abdelkarim
 • Cyrus Bohn (1992) is consultant in de Real Estate & Construction afdeling van Deloitte. In deze context adviseert hij zowel private als publieke organisaties doorheen Europa in het beheren en structureren van grote vastgoed portfolio’s. Cyrus is gepassioneerd door de bebouwde omgeving in al zijn facetten. Voorheen was hij actief ...
  Meer over Cyrus
 • Aline Buysschaert (1988) heeft economie aan de Université Catholique de Louvain gestudeerd, maar ook Finance and Development aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington dankzij een beurs van de Belgian American Educational Foundation (BAEF). Na een stage bij de Europese Commissie trok ze naar Zuid-Afrika om er in een incubator ...
  Meer over Aline
 • Sophie Buysse heeft een diploma rechten van de Ugent en studeerde ook zang aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. In 2015 richtte ze de Nederlandstalige tak van Teach for Belgium op, een non profit die getalenteerde jongeren mobiliseert om les te geven in socio-economische aandachtswijken. Momenteel werkt ze voor ToekomstATELIERdelAvenir (alias ...
  Meer over Sophie
 • Morad Chahboun (1986) studeerde in 2009 af aan de Solvay Business School. Hij werkt als Sales Manager bij Alkemyka, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het op de markt brengen van industriële producten. Omdat hij opgroeide in de volkswijken van Brussel, raakte hij al op jonge leeftijd betrokken bij verschillende ...
  Meer over Morad
 • Sofie De Coker (1993) werkt als digitale productontwikkelaar bij Mediafin, de uitgever van de kranten De Tijd en L’Echo. Ze is mateloos gefascineerd door de interactie tussen mens, media en technologie. Zo is ze als marketeer gespecialiseerd in customer experience, een discipline die data-analyse en inzichten uit de gedragspsychologie combineert ...
  Meer over Sofie
 • Stefanie Dens (1989) is burgerlijk ingenieur-architect en is gefascineerd door vernaculaire bouwculturen en stedenbouw. Ze gelooft sterk in de kracht van een op maat gemaakt en context-specifiek ontwerp, dat inspiratie put uit gegronde terreinkennis en het lezen van de (gebouwde) omgeving als een repertoire van eeuwenlange ruimtelijke en culturele adaptatie.Ontwerpend ...
  Meer over Stefanie
 • Paul Dermine (1989) werkt momenteel aan een doctoraat Europees recht aan de Universiteit Maastricht. Hij studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, het Europacollege en de New York University (als Hauser Global Scholar). Tussen 2013 en 2015 werkte Paul als advocaat staats- en bestuursrecht aan de Brusselse ...
  Meer over Paul
 • Adil El Madani is een federale ambtenaar die werkt aan beleid ter ondersteuning van KMO's en ondernemerschap. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de ontwikkeling van overheidsbeleid door nauw samen te werken met verschillende internationale instellingen. Sinds 2017 is hij lid van de deskundigengroep «Policy-relevant research on SMEs and entrepreneurship» ...
  Meer over Adil
 • Dorian Feron Verlangend naar het overwinnen van steriele scheidslijnen ziet Dorian de Vrijdaggroep als een uniek platform om de constructieve, gestructureerde en onpartijdige meningen van Belgische jongeren te laten horen. Na gewerkt te hebben in het kabinet van een Europees Commissaris en de opening van een seizoensgebonden cateringbedrijf, is Dorian ...
  Meer over Dorian
 • Nathalie François is manager bij de consultancy groep YCE Partners in Parijs. Zij zijn gespecialiseerd in het thema sociale bescherming. Dagelijks begeleidt zij zowel private als openbare besturen bij hun transformaties op juridisch en concurrentieel vlak. Na haar rechtendiploma specialiseerde Nathalie zich in Publiek en Adminstratief recht aan de de ...
  Meer over Nathalie
 • Arthur Ghins (1990) is doctoraatsstudent en assistent politieke theorie aan de universiteit van Cambridge. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van het liberalisme in Frankrijk. Arthur is als onderzoeker verbonden aan het Cambridge Institute on Religion and International Studies (CIRIS) en werkt als vrijwillig docent politieke wetenschappen voor de Oxford ...
  Meer over Arthur
 • Audrey Hanard (1985) is voorzitter van De Vrijdaggroep alsook manager bij Telos Impact, een consultancybedrijf gespecialiseerd in filantropie en impact investing. Ze was mede-oprichter van Spectralys Biotech, een bedrijf dat eiwit analyses aanbiedt aan de biofarmaceutische sector. Daarnaast deed ze ook gedurende 5 jaar ervaring op als consultant bij McKinsey ...
  Meer over Audrey
 • Johan Heymans (1989) is gepassioneerd door mensenrechten en strafrecht. Na zijn rechtenstudies aan de Universiteit van Namen en de Katholieke Universiteit van Leuven trok hij naar New York om er te studeren aan de New York University (Fulbright en BAEF scholar) en er te werken voor het International Center for ...
  Meer over Johan
 • Maroussia Klep (1988) richtte Impact Storytelling op in 2016, een agentschap van productie en strategische communicatie-consultancy met als doel de maatschappelijke vooruitgang door de opkomst van alternatieve verhalen. Met een diploma Affaires Internationales aan de Sciences Po te Parijs, begint Maroussia haar carrière als reporter bij de Verenigde Naties in ...
  Meer over Maroussia
 • Youssef Kobo (1988) is politiek actief bij CD&V. Een sociaal ondernemer. Fervente wereldreiziger. Opiniemaker, auteur, publicist en public speaker. Voormalige adviseur voor de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en productiehuis Panenka. Actief in het Belgische middenveld rond de thema’s burgerrechten, discriminatie en jeugdbeleid. Youssef Kobo schrijft voornamelijk over de multiculturele ...
  Meer over Youssef
 • David Mendez Yépez (1990) is auteur-componist, economist en voormalig voorzitter van de studenten van de UCL en van de Fédération des Etudiants Francophones (FEF).Als student krijgt hij een beurs van de Europese commissie om economie en ethiek te studeren in België, Nederland en de Verenigde Staten.Daarna werkt hij vier jaar ...
  Meer over David
 • Sam Proesmans (1988) is arts-internist, volksgezondheidspecialist en management consultant. Toen hij op zijn 16e voor het eerst met de rugzak de wereld in trok, werd hem al snel duidelijk hoeveel geluk hij had zoveel kansen en mogelijkheden te krijgen. In de jaren die hierop volgden wisselde hij zijn studies geneeskunde ...
  Meer over Sam
 • Julien Raone — Geboeid door de transformaties die bepalend zijn voor de organisaties van gemeenschappen van mensen en voor het leven van zijn tijdgenoten, observeert Julien Raone moderne maatschappijen en de veranderingen die ze ondergaan. Met zijn nieuwsgierige blik gaat hij van één sociale wereld over naar de andere om ...
  Meer over Julien
 • Magali Caroline Van Coppenolle (1988) studeerde economie aan de Universiteit Maastricht en heeft een MPP-MPA-diploma van de Hertie School of Governance in Berlijn en de London School of Economics. Ze begon haar loopbaan door het effect van het regelgevend kader op de particuliere sector in China en België te bestuderen ...
  Meer over Magali Caroline