Quinten Jacobs

Quinten Jacobs

Quinten Jacobs (1999) is advocaat bij Eubelius. Quinten specialiseert zich in het publiek recht, met een bijzondere focus op het grondwettelijk recht. Hij adviseert overheden bij het uitwerken van nieuwe regelgeving in diverse domeinen en vertegenwoordigt overheden en particulieren bij grote procedures voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State. Zijn bijzondere interesse voor mensenrechten en federalisme vertaalt zich ook in de columns die Quinten maandelijks voor De Tijd schrijft en in zijn rol als praktijkassistent aan de KU Leuven.

Quinten beschouwt de Vrijdaggroep als een uniek platform om over de taalgrens en starre partijgrenzen heen te discussiëren en tot overeenkomsten te komen.