Ligne climat banner website

Klimaatlijn

COP26 is nu over. Wat zijn de huidige klimaatdoelstellingen? Hoe heeft de wetenschap de toegenomen klimaatactie sinds 1988 ondersteund? Hoe organiseert België zich om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken, en hoe kunnen we ons klimaatbeleid verbeteren om sneller vooruitgang te boeken? De Vrijdaggroep vindt deze informatie van cruciaal belang en heeft besloten ze gemakkelijk toegankelijk te maken voor iedereen - en in 4 talen.

Onze planeet warmt op, het klimaat verandert. Maar hoe warm het precies zal worden, en hoe snel ons klimaat zal veranderen, hangt af van slechts één factor: de mens en zijn vermogen om op korte termijn minder broeikasgassen uit te stoten.

Om deze uitdaging van ongekende omvang aan te gaan, heeft de internationale gemeenschap zich sinds 1988 met wisselend succes georganiseerd door: het verzamelen en beoordelen van wetenschappelijke gegevens (de opdracht van het IPCC), het organiseren van gestructureerde onderhandelingen (via het UNFCCC), het opstellen van en zich verbinden tot internationale overeenkomsten (zoals de overeenkomsten van Kyoto of Parijs), alsook Europese en nationale wetgevingen. 33 jaar inspanningen hebben tot enige actie geleid, maar niet tot de ambitie en het tempo die nodig zijn om de klimaatverandering aan te pakken. Inzicht in het langzame ontstaan van dit mondiaal en nationaal kader voor klimaatbeleid is essentieel om het te verbeteren en de volgende stappen vorm te geven.

De Vrijdaggroep traceerde de geschiedenis van het Belgische klimaatbeleid van 1988 tot de COP26 in Glasgow vandaag, en stelt de informatie ter beschikking in een interactieve tijdlijn.

"Mijn ervaring is dat het verband tussen internationale overeenkomsten en de verbintenissen op Belgisch niveau soms moeilijk te vatten is, vooral omdat de informatie versnipperd is. Deze informatie overzichtelijk op één plaats verzameld hebben, is essentieel om ons beleidskader te begrijpen en te optimaliseren"

Stefanie Dens, expert in klimaatadaptatie in steden en kustgebieden en lid van de Vrijdaggroep

Waar gaat de Klimaatlijn over?

  • Het licht de mijlpalen van het internationale en Belgische klimaatbeleid toe, geeft een overzicht van de belangrijkste feiten en onderlijnt hoe wetenschappelijk bewijs vorm heeft gegeven aan internationale, Europese en Belgische overeenkomsten.
  • Het geeft inzicht in de kleine stappen die België in de loop der tijd heeft gezet om een kader voor klimaatbeleid op te bouwen. Voorbeelden zijn de oprichting van de Nationale Klimaatcommissie, de regionale klimaatwetten of het eerste Nationaal Energie- en Klimaatplan.
  • Het toont de reële, niet-ETS-broeikasgasemissies van België sinds 1990, en hoe deze zich verhouden tot de klimaatdoelstellingen van de Green Deal.
  • De Klimaatlijn concludeert met 9 aanbevelingen om het Belgische klimaatbeleid te versterken en sneller vooruitgang te boeken om onze klimaatambities te realiseren.

Waarom doen we dit? Want kennis is macht. Door de historische en internationale context beter te begrijpen, zijn we ervan overtuigd dat Belgische burgers, of ze nu actief zijn in de publieke of private sfeer, toekomstige klimaatakkoorden mee vorm kunnen geven en kunnen pleiten voor betere klimaatactie om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken. "Passend op het formaat van een mobiel scherm, geeft de Klimaatlijn de macht aan de mensen: inzicht leidt tot actie" zegt Stefanie Dens, expert in klimaatadaptatie in steden en kustgebieden en lid van de Vrijdaggroep.

Wij geloven ook dat we beter kunnen doen door bestaande inspanningen en structuren als hefboom te gebruiken. De voorbije 30 jaar is in België een kader voor klimaatbeleid tot stand gekomen. Het is inconsistent, onvolledig en ontoereikend, maar het heeft de verdienste dat het bestaat. Het is nu aan ons om dit kader te versterken om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

De klimaatlijn is het eerste deel van een project van de Vrijdaggroep over klimaatbestuur in België.

Als U interesse hebt om met ons in gesprek te gaan over dit onderwerp, of als u uw ideeën wilt delen voor een effectiever Belgisch klimaatbestuur, neem dan contact met ons op!