Dens stefanie

Stefanie Dens

Stefanie Dens (1989) is burgerlijk ingenieur-architect en stedenbouwkundig ontwerper. Ze is gefascineerd door complexe stadsprojecten en interdisciplinaire samenwerkingen.Ontwerpend onderzoek vormt de basis voor haar praktijk- en academisch werk, dat zich voornamelijk afspeelt in Europa, Azië en Afrika, in steden gevoelig voor epidemieën, (natuur)rampen, of de gevolgen van klimaatverandering. www.maidan.be