Social impact

Laat oudere autochtonen jonge allochtonen aan een baan helpen

MATTHIEU LE GRELLE en FRÉDÉRIC SIMONART zijn de medeoprichters en gedelegeerd bestuurders van DUO for a JOB. THOMAS DERMINE is economist, ondernemer en lid van de vrijdaggroep. Dit artikel is eveneens verschenen op 7 oktober 2016 op knack.be

Tussen de generaties en over de culturen heen samenwerken, werkt. En leidt ook tot werk. Dat is geen nieuw inzicht natuurlijk, maar nieuw en innovatief zijn wel de initiatieven die dit in de praktijk omzetten. En met succes tot dusver.

Neem Duo for a JOB, een vzw die jongeren met een migratie-achtergrond aan een baan helpt dankzij het mentorschap van ervaren Belgen. Na 3 jaar hebben ze bijna 400 jongeren begeleid en de cijfers zijn hoopvol: binnen het jaar heeft meer dan de helft van de jongeren een duurzame baan gevonden. Dat is twee keer zoveel als de allochtone jongeren die niet aan het initiatief deelnamen.

Daarnaast kunnen mentors dankzij het initiatief hun expertise nog op oudere leeftijd valoriseren. Zij blijven actief en dragen bij tot meer sociale cohesie. Zo krijgen sociale relaties en intergenerationele solidariteit tussen mensen die anders niet met elkaar in contact zouden komen vorm, een belangrijk gegeven in tijden van toenemende polarisering tussen de bevolkingsgroepen, jong vs. oud, autochtoon vs. allochtoon.

In bepaalde Brusselse buurten schommelt de werkloosheidsgraad bij jongeren tussen 60 en 70 procent. Zo zijn deze buurten een voedingsbodem geworden voor economische wanhoop en socioculturele vervreemding. De getuigenissen bleek steevast dat de mentors een belangrijke bijdrage leverden in het wegwijs maken in de complexe arbeidsmarkt en van een onschatbare waarde bleken bij het solliciteren, voorbereiden van interviews, etc.

De inzet om de arbeidsparticipatiekloof tussen “autochtone” en “allochtone” burgers, volgens een recent rapport van de Europese Commissie de tweede van de EU, te vernauwen is echter groter dan inclusieve economische voorspoed alleen. Jongeren aan het werk helpen is inderdaad één van de belangrijkste hefbomen om te vermijden dezelfde fouten van het verleden. De socio-economische integratie van die jongeren is dan ook terecht uitgegroeid tot een van de prioritaire beleidsdoelstellingen van de overheid.

Zo is Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, één van de partners van het project van Duo for a JOB. Via een sociale impact obligatie, een innovatief financieel vehikel dat voor een primeur tekent op het Europese continent, zullen zij de investeerders en crowdfunders die het programma financieren terugbetalen als, en enkel en alleen als, het haar objectieven om 10% meer jongeren aan een baan te helpen haalt.

Gezien deze eerste successen, heeft DUO for a JOB beslist haar activiteiten naar Antwerpen uit te breiden. De stedelijke context in Antwerpen en Gent is immers gelijkaardig als in Brussel. Er zijn dus tal van mogelijkheden voor actoren van professionele activering en sociale cohesie om hun werkmodel aan te passen. Daarmee zou Vlaanderen opnieuw kunnen aantonen dat niet enkel “verbeelding werkt”, haar nieuwe baseline, maar ook samenwerking. In dit geval letterlijk.