Dermine paul

Paul Dermine

Paul Dermine (1989) is hoogleraar Europees recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij heeft een doctoraat van de universiteiten van Maastricht en Leuven, en diploma's in rechten en politieke wetenschappen van NYU Law, het College of Europe en de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn werk richt zich op het institutionele systeem van de Europese Unie, het Europese openbare beleid en het bestuur van de eurozone. Hij heeft gewerkt als referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en als advocaat bij de balie van Brussel.

Meer over Paul