Vrijdaggroep rapport onvoldoende

Levenslang leren en de rol van universiteiten

In het rapport "Langer Leren in een creatieve/relationele samenleving & de rol van universiteiten" van de Vrijdaggroep nemen Joeri Colson en Johan Loeckx de deelname van volwassenen aan het hoger universitair onderwijs onder de loep en gaan ze na in welke mate onze kennisinstellingen in België mee zijn in het verhaal van digitaal en blended leren. Ze doen een aantal opmerkelijke vaststellingen: slechts 2% van de studenten die universitair onderwijs volgen en ouder zijn dan 30 jaar in Vlaanderen hebben nog geen diploma hoger onderwijs. Het studeren op latere leeftijd aan onze universiteiten is dus vooral bestemd voor de hoogopgeleiden.

Mogelijk schiet het beleid haar doelstelling voorbij. Een democratischer universitair onderwijs wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld de drempel voor lager opgeleiden te verlagen via een betere inzet van nieuwe technologieën. Alle aanbevelingen aan de betrokken ministers en stakeholders leest u in dit rapport

Geschreven door