Vrijdaggroep de belgische congolese betrekkingen heruitvinden

De Belgisch-Congolese betrekkingen heruitvinden

De Vrijdaggroep en Génération Congo, twee denktanks, de eerste actief in België, de tweede in de Democratische Republiek Congo (DRC), die elk in hun land jongeren verenigen met eenzelfde passie voor maatschappelijke vraagstukken, hebben hun toekomstvisie opgesteld betreffende de Belgisch-Congolese betrekkingen, in een rapport aan de Koning Boudewijnstichting.

Zij sommen 18 in deze geest opgestelde aanbevelingen op die vier facetten van de Belgisch-Congolese uitwisselingen dekken, namelijk de diplomatieke, economische, culturele en menselijke betrekkingen.

De Belgisch-Congolese betrekkingen heruitvinden: een ambitie van de nieuwe generaties