Illu Cover 2

Ambtenaar,
droomjob

Weinig kinderen zeggen dat ze ambtenaar willen worden als ze groot zijn!

En toch heeft de overheid hen nodig: met een gemiddelde leeftijd (46) die hoger ligt dan die van de beroepsbevolking (41) behoort de Belgische overheidsadministratie tot de snelst vergrijzende in de Europese Unie. In 2014 werd geraamd dat 43% van de ambtenaren in de centrale overheidsdiensten van België tegen 2029 met pensioen zou gaan.

Nochtans biedt de overheid de kans om de sociale en ecologische uitdagingen van deze tijd aan te pakken, wat voor jongere generaties een steeds belangrijkere beroepsmotivatie is geworden. Maar tussen een vergrijzend overheidsapparaat, een rigide managementbeleid en een gering vertrouwen tussen de overheidsadministratie en de politiek, heeft de overheid moeite om jong en minder jong talent aan te trekken.

Dit probleem was enkele jaren geleden al belangrijk, maar is het nu nog veel meer. Crisissen vergroten immers het belang van het openbaar bestuur en van ambtenaren bij het vormgeven en uitvoeren van een doeltreffend en efficiënt overheidsbeleid. De huidige pandemie vormt hierop geen uitzondering. Bovendien is Covid 19 verre van de enige – of de laatste – uitzonderlijke situatie waarmee België in de komende decennia zal worden geconfronteerd.

30 concrete voorstellen

De Vrijdaggroep heeft vier facetten onder de loep genomen: de aantrekkelijkheid van de overheidsadministratie, het management, diversiteit, en uitmuntendheid en innovatie. Op basis daarvan doen we 30 concrete voorstellen die jonge talenten kunnen stimuleren om voor een job als ambtenaar te kiezen, en die tegelijk ook de overheid tot voordeel strekken, ook buiten haar positie als werkgever.

Hoewel het openbaar bestuur met aanzienlijke structurele uitdagingen wordt geconfronteerd, zijn er ook reële mogelijkheden voor verandering. De Vrijdaggroep stelt dus geen hervormingsprogramma voor, maar wel een menu van concrete voorstellen die meteen ten uitvoer kunnen worden gelegd wanneer de mogelijkheid zich daartoe stelt.