Press Release Article 1

Persbericht: Ariane Giraneza en Thibault Viaene benoemd tot nieuwe voorzitters van de Vrijdaggroep

De Vrijdaggroep is een beleidsplatform voor jonge, gedreven Belgen van diverse pluimage die zich voor de verbetering van onze samenleving willen inzetten via reflectie, debat en actie. De organisatie wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting en het richt zich op het formuleren van vernieuwende ideeën en het verrijken van het publieke en politieke debat in België, over de taalgrenzen heen.

Een nieuw hoofdstuk

Ariane Giraneza, experte in klimaatbeleid, en Thibault Viaene, advocaat aan de Antwerpse balie, zijn al ettelijke jaren actief binnen de Vrijdaggroep. Ze werden door de leden gekozen om de Vrijdaggroep voor te zitten.

Magali Van Coppenolle: "In de afgelopen drie jaar heeft de Vrijdaggroep zich moeten aanpassen aan de post-Covid realiteit, en daarmee eens te meer zijn unieke rol als ontmoetingsplek voor jonge Belgen bevestigd. Het platform brengt mensen van diverse achtergronden samen om na te denken over de toekomst van ons land. Ariane en Thibault hebben als leden onze organisatie veel energie en dynamiek bijgebracht. Als nieuwe covoorzitters ben ik ervan overtuigd dat ze de Vrijdaggroep naar nieuwe hoogten zullen tillen, zowel qua diversiteit als impact."

Thibault Viaene & Ariane Giraneza

Toekomstvisie

Thibault Viaene en Ariane Giraneza nemen met veel enthousiasme hun nieuwe mandaat op, vastbesloten om de positieve en impactvolle rol die de Vrijdaggroep de afgelopen jaren heeft gespeeld aangaande beleidsvorming, verder uit te bouwen en te versterken.

Ariane Giraneza benadrukt: "De Vrijdaggroep heeft zich, dankzij de inzet van zowel de huidige als vorige generaties leden, ontwikkeld tot een keurmerk voor kwaliteitsvolle en innovatieve beleidsideeën. Als denktank staan we voor meer dan enkel discussie, het is een platform waar concrete, beleidsklare ideeën worden geformuleerd, waarmee we daadwerkelijk invloed trachten uit te oefenen op het beleid en de publieke opinie. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid en missie om deze cruciale rol in het maatschappelijk landschap verder uit te bouwen.”

Thibault Viaene vervolgt: “In een tijdperk van snelle veranderingen en complexe uitdagingen, is er meer dan ooit behoefte aan onafhankelijke en kritische stemmen die constructief bijdragen aan het debat en de beleidsvorming. Wij zijn vastbesloten om met de Vrijdaggroep deze positieve en impactvolle rol te blijven spelen.”

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected]