Audrey hanard

Audrey Hanard wordt nieuwe voorzitter Vrijdaggroep

Brussel, 13 april 2018. 4 jaar na haar oprichting door Professor Jonathan Holslag en Brieuc Van Damme, heeft de Vrijdaggroep een nieuwe voorzitter: vanaf nu zal Audrey Hanard de denktank van jongeren leiden.

Oud-voorzitter Brieuc Van Damme: “De vrijdaggroep brengt een groep diverse en hongerige jongeren samen die dankzij hun zeer uiteenlopende ervaringen constructieve en originele oplossingen voor de grote vraagstukken van onze tijd willen aanreiken. Dat klinkt behoorlijk ambitieus, maar de voorbije 4 jaar denk ik te mogen zeggen dat we erin geslaagd zijn een paar stenen in de rivier te verleggen. Neem onze nota aan de Pensioencommissie Vandenbroucke bijvoorbeeld. Die liet een pluralistische groep jongeren aan het woord die nauwelijks in het debat aan bod komen, hoewel in de eerste plaats over hun pensioenen wordt gediscuteerd! Nog voor er van Publifin en andere schandalen sprake was, schreven we een charter voor meer deontologie op ministeriële kabinetten. Het haalde de voorpagina’s, kreeg de steun van de Premier en verschillende parlementariërs gebruikten onze input voor de debatten in de commissie deontologie van het Federaal parlement. Zelf vond ik één van de mooiste berichtjes die we de afgelopen jaren kregen die van een schooldirecteur uit Brussel. Zij had onze mini-documentaire gezien over de 2 km lange muur die Franstalige en Nederlandstalige scholen in onze hoofdstad scheidt en had na 15 jaar stilzwijgen prompt contact opgezocht met haar Franstalige evenknie aan de andere kant van de speelplaatsmuur om meer te gaan samenwerken ondanks de kafkaiaanse reglementering hierover. Ik onthoud ook de voorstelling van ons rapport rond een modern vader- en ouderschapsverlof in het Europees parlement, of het feit dat we er in geslaagd zijn de burgerdienst voor jongeren in België op de agenda te zetten. Kortom, het zijn 4 fantastische jaren geweest, maar ik nader de limietleeftijd van 35 en moest voor de vrijdaggroep bovendien pendelen tussen de Poolcirkel en Brussel, hetgeen niet houdbaar was. ”

Kersvers voorzitter Audrey Hanard

Kersvers voorzitter Audrey Hanard: “Toen Brieuc na 4 jaar besloot de fakkel door te geven heb ik geen moment geaarzeld en stelde ik me kandidaat. Als jongere over belangrijke maatschappelijke vraagstukken mogen debatteren op het hoogste niveau en er met frisse ideeën in slagen impact te hebben over de zuilen en partijgrenzen heen geeft me enorm veel voldoening. Als je die groep hongerige jonge wolven dan ook nog eens mag mee helpen sturen, dan heb je echt de indruk nuttig werk te doen en mee aan de knoppen te zitten. Die kans mocht ik niet aan me voorbij laten gaan. Ik wil ook een paar nieuwe accenten leggen, en onze werking en strategie herzien om de stem van de jongeren nog luider te laten weerklinken, want dat is meer dan ooit nodig!”

Vice-voorzitter Sam Proesmans

De eerste vijf jaar werd de Vrijdaggroep gestuurd vanuit een kernteam. De komende jaren zal dit kernteam aangevuld worden met werkgroepen. Op deze manier hoopt de Vrijdaggroep nog effectiever en efficiënter te kunnen werken. Audrey Hanard zal daarin ondersteund worden door Sam Proesmans, die vicevoorzitter wordt. Audrey Hanard is filantropie en impact investing manager bij Telos Impact. In het verleden richtte ze de start-up Spectralys Biotech op en werkte ze voor McKinsey & Company als consultant. Audrey studeerde Business Engineering aan de Solvay business School, en haalde een Master of Public Administration aan Columbia University. Sam Proesmans is assistent interne geneeskunde in het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen met een specialisatie in infectieziekten. Hij behaalde ook een master in public health aan Columbia University in New-York.

Het komende jaar zal de Vrijdaggroep verder werken op een reeks diverse onderwerpen, gaande van een Europees jongerenprogramma voor de Europese verkiezingen van 2019 of een strategie om reincarceratie in de Belgische gevangenissen terug te dringen. Later dit jaar lanceert de vrijdaggroep ook een webapplicatie om iedereen de kans te geven zijn basisinkomen te simuleren en de implicaties ervan beter te begrijpen. Die anonieme gegevens zal de groep gebruiken om de voorkeuren van de Belgen inzake het basisinkomen beter in kaart te brengen.

Wat is de Vrijdaggroep?

5 jaar, 13 projecten in binnen en buitenland, en meer dan 100 opiniestukken in de Belgische pers, dat is de Vrijdaggroep samengevat. De Vrijdaggroep werd opgericht in 2013 met de steun van de Koning Boudewijnstichting met als doel innovatieve oplossingen aan te bieden voor maatschappelijke uitdagingen. Met leden tussen de 25 en 35 die pluralistisch en ambitieus zijn tracht de Vrijdaggroep een frisse wind voort te brengen in het Belgische beleidslandschap.

De groep discussieert over maatschappelijke onderwerpen gekozen in functie van de interessegebieden van eenieder en denkt na over innovatieve oplossingen. Dit leidt tot vaak intense discussies tussen jongeren met uiteenlopende profielen, zowel qua professionele als socioculturele achtergrond. Maar dat zorgt net voor de sterkte en originaliteit van de perspectieven die door de Vrijdaggroep de wereld worden ingestuurd: een onafhankelijke, pluralistische, en concrete visie voor de lange termijn.

De Vrijdaggroep wordt sinds haar oprichting operationeel ondersteund door de Koning Boudewijnstichting (KBS). Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van solidariteit zijn hierbij de belangrijkste waarden die samen met de Vrijdaggroep gedeeld worden.