Vrijdaggroep democratie banner NL

8 radicale voorstellen voor een democratische herbronning

Het jaar 2016 lijkt de fundamenten van onze democratie te hebben doen wankelen. Eerst waren er de aanslagen en de politiestaat die er op volgde, dan kwamen Brexit, de opmars van nationalisme en extreem rechts in Europa en, tot slot, de verkiezing van de populistische demagoog Donald Trump.

Maar niet de politiek is ziek, wel ons verouderde democratische systeem heeft nood aan een gronde face-lift: slechts 31% van de Europese burgers heeft nog vertrouwen in zijn parlement of regering, terwijl uit de meest recente Eurobarometer blijkt dat de belangstelling voor politiek net is toegenomen.

Doorheen dit annis horribilis trachtten we een constructieve bijdrage te leveren aan het debat. We namen onze taboecultuur en de stagnatie van de middenklasse op de korrel als mogelijke verklaringen voor het populistische reveil. Maar we verdedigden ook 8 radicale ideeën voor een democratische herbronning.

Hier zijn ze nog eens op een rij:

8 radicale voorstellen voor een democratische herbronning

  1. Voer een verplichte burgerdienst voor 18-jarigen in;
  2. Organiseer primaries om burgers maximaal te betrekken vanaf het begin van het verkiezingsproces;
  3. Stel een deontologisch charter op voor politieke kabinetten en lobbyisten, en maak werk van een lobbyregister;
  4. De stemplicht moet gepaard gaan met een vereenvoudiging van de kiesmodaliteiten: mensen moeten van thuis uit of via hun smartphone kunnen stemmen;
  5. Ga voor een radicaal verbod op het cumuleren van mandaten en het aaneenrijgen van opeenvolgende termijnen;
  6. Speel in op het verlangen naar actief burgerschap, via burgerinitiatieven en lotingsystemen;
  7. Experimenteer met civic techs om de dialoog tussen burgers en politieke vertegenwoordigers te verbeteren
  8. Cultiveer een cultuur zonder taboes, waar alle onderwerpen en standpunten bespreekbaar zijn.