Fridaygroup report featured image kampioen onderwijs gelijkheid binnen 10 jaar

Kampioen onderwijs-
gelijkheid binnen 10 jaar

Negen voorstellen voor meer onderwijsgelijkheid.

Bijna nergens zo hard als in België bepaalt de socio-economische achtergrond van leerlingen de kwaliteit van hun leerprestaties. Toch heeft ons onderwijs alle potentieel om opnieuw een motor voor sociale mobiliteit te zijn. In dit rapport formuleert de Vrijdaggroep negen concrete voorstellen om tegen 2032 van hekkensluiter onderwijsgelijkheid naar nummer 1 te gaan op de OESO ranking.

Wereldtop onderwijsgelijkheid tegen 2032

In 2010 stond het Belgische voetbalelftal op plaats 48 op de wereldwijde FIFA ranking. In 2020 stond België op nummer 1. Vanuit heel de wereld is er interesse om de “code” van dit succes te ontrafelen. Net zoals in het voetbal wil de vrijdaggroep met deze negen voorstellen België tegen 2032 wereldtop onderwijsgelijkheid maken.

We concentreren ons voornamelijk op aanbevelingen die concreet, gericht en praktisch zijn – en te maken hebben met zaken beter of anders doen in de school of in de klas. Dit soort interventies hebben namelijk veel meer effect dan interventies in de overkoepelende systemen of in de financiering. Elk van onze aanbevelingen is gericht op een concrete actie die onderwijsgelijkheid op basis van sociaal-economische achtergrond moet doen dalen – maar ook moet bijdragen tot een hogere algemene kwaliteit van het onderwijs (gemeten als impact op leerwinst van jongeren)

Zelfs nog meer dan in het voetbal, is “het onderwijs” een combinatie van een complex netwerk van verschillende stakeholders die bijdragen tot de ontwikkeling van een kind. Leerkrachten, ouders, schooldirecties, ondersteunend personeel, buitenschoolse organisaties, vakbonden, CLB, inrichtende macht, het ministerie van onderwijs, ... Het is niet de bedoeling van dit rapport om exact te omschrijven wie wat moet doen. Het doel van dit rapport is om voor elk van deze concrete aanbevelingen aan de brede groep stakeholders in het onderwijs te vragen: “Waarom niet?” voor ieder van onze aanbevelingen willen we dus het debat openen over waarom deze empirisch bewezen ingrepen niet de weg vinden naar onze klaslokalen.

In dit rapport

Een of meerdere “6 dagen scholen” per centrumstad

De leerprestaties van kinderen met lage SES zijn significant beter in scholen geïnspireerd op het Amerikaanse KIPP model. Deze scholen trekken de meest ambitieuze leerkrachten aan, hebben een sterke verankering in de lokale gemeenschap en organiseren 6 dagen op 7 onderwijs. Door deze scholen te bouwen in wijken waar het risico op kinderarmoede het grootst is, helpen we niet enkel de leerlingen in die scholen maar worden ook omliggende scholen met lage SES score geïnspireerd om de negatieve impact van achtergrond op schoolresultaten om te buigen.

De sterkste leerkrachten in de moeilijkste scholen

Vlaanderen kampt met een structureel lerarentekort. Schooldirecteur is vandaag zelfs een knelpuntberoep. Binnen scholen met een lage SES score is het probleem nog nijpender. Deze drie maatregelen moeten er daarom voor zorgen dat de moeilijkste scholen de sterkste leerkrachten kunnen aantrekken en behouden: van een crash course voor directies tot observatiestages en het statuut van expertleraar.

Veranker de zomerscholen als structureel deel van het onderwijs

Het meerdere jaren volhouden van een zomerschool kan voor individuele kinderen een verschil van een half schooljaar cognitieve ontwikkeling opleveren. Een structurele ondersteuning vanuit de overheid kan voor onderwijsverstrekkers de juiste stimulans bieden om op een duurzame en kwalitatieve manier zomerscholen te organiseren.