Raone julien

Julien Raone

Julien Raone — Geboeid door de transformaties die bepalend zijn voor de organisaties van gemeenschappen van mensen en voor het leven van zijn tijdgenoten, observeert Julien Raone moderne maatschappijen en de veranderingen die ze ondergaan. Met zijn nieuwsgierige blik gaat hij van één sociale wereld over naar de andere om er inzicht te krijgen in de dynamieken en de conventies, de beleidspolitieken en hun discours, de uitdagingen, de belangen en de praktijken. Belangrijk is te luisteren, te bevragen, te argumenteren, te debatteren en te verwoorden. Zijn affiniteit voor kritische kennis, alsook de ambitie voor autonomie, vormen de leidraad voor zijn onderzoek en onderwijs. Julien Raone is tevens titularis van een Master in Public Management van het Londens King’s College en behaalde het doctoraat Politieke Wetenschappen aan de Leuvense Universiteit. Hij is de auteur van meerdere publicaties en gaf les over thematieken rond openbare besturen, rond de analyse van openbare beleidsvormen, rond arbeidswetenschappen en kritische management studies.