Bellafkih abdelkarim

Abdelkarim Bellafkih

Abdelkarim Bellafkih (1986) behaalde zijn master in de ingenieurswetenschappen aan de VUB en begon zijn carrière als projectingenieur bij de Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer in 2009. Hij is ook opleidingshoofd – chemie geweest aan de AP Hogeschool te Antwerpen waar hij zich focuste op het hervormen van deze opleiding. Sinds 2014 werkt hij terug als projectingenieur bij het Agentschap Wegen en Verkeer waar hij verantwoordelijk is voor het opzetten en coördineren van diverse elektromechanische installaties naast de wegen. Daarnaast is hij voorzitter en bezieler van een jeugd- en vrijwilligersorganisatie uit het Antwerpse. Omwille van zijn voeling met en interesse in de jeugd is hij ook lid van diverse Algemene Vergaderingen waar hij vooral de stem van de jongeren probeert te vertegenwoordigen. Kortom, zijn specialisaties zijn techniek en innovatie, ondernemerschap en jeugd.