Soo yang geuzaine

Soo Yang Geuzaine

Soo Yang Geuzaine (1980) is hoofd van het Departement Decoratieve Kunst van het Grand Curitus in Luik, Adjunct-Conservator en Secretaris van het Archeologisch Instituut van Luik en doceert een aantal seminaries rond antiek. Soo Yang behaalde een doctoraat in de Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Luik en bestudeert de architectuur van de vakantiewoningen en de cottage-stijl in het werk van de Brusselse Art Déco architect Georges Hobé (1854-1936), waarover zij niet enkel talrijke artikels maar ook de allereerste monografie schreef. Soo Yang is daarnaast ook sterk geëngageerd in het hedendaagse debat over het cultureel patrimonium.