Wie we zijn

De Vrijdaggroep bestaat uit jonge Belgische talenten (25-35 jaar) die zich voor de verbetering van onze samenleving willen inzetten. Ze doen dat door strategienota’s over de belangrijkste uitdagingen op te stellen en door nieuwe inzichten en ideeën voor het debat aan te reiken.

Elke strategienota wordt aan een langdurig reflectieproces onderworpen. Hij wordt eerst voorgelegd aan een uitgebreide groepsvergadering waarop ook experts en praktijkbeoefenaars worden uitgenodigd. Nadien wordt hij door de groepsleden en een beperkt aantal correspondenten besproken en aangepast. Tot slot wordt de definitieve nota op grote schaal verspreid.

Door middel van strategienota’s en analyses wil de groep het publieke en politieke debat verrijken met realistische en vernieuwende ideeën. Het is een uniek forum waar een gediversifieerde groep beloftevolle jongeren de tijd neemt voor reflectie en debat.

De Vrijdaggroep mikt op ideeën voor de samenleving in interactie met die samenleving – in al haar geledingen. Zij wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting.

De Groep wordt geleid door Audrey Hanard (presidente) en Sam Proesmans (vice-president).

De Leden

Abdelkarim Bellafkih

Abdelkarim Bellafkih (1986) behaalde zijn master in de ingenieurswetenschappen aan de VUB en begon zijn carrière als projectingenieur bij de Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer in 2009. Hij is ook opleidingshoofd – chemie geweest aan de AP Hogeschool te Antwerpen waar hij zich focuste op het hervormen van deze opleiding. Sinds 2014 werkt hij terug als projectingenieur bij het Agentschap Wegen en Verkeer waar hij verantwoordelijk is voor het opzetten en coördineren van diverse elektromechanische installaties naast de wegen. Daarnaast is hij voorzitter en bezieler van een jeugd- en vrijwilligersorganisatie uit het Antwerpse. Omwille van zijn voeling met en interesse in de jeugd is hij ook lid van diverse Algemene Vergaderingen waar hij vooral de stem van de jongeren probeert te vertegenwoordigen. Kortom, zijn specialisaties zijn techniek en innovatie, ondernemerschap en jeugd.

Cyrus Bohn

Cyrus Bohn (1992) is consultant in de Real Estate & Construction afdeling van Deloitte. In deze context adviseert hij zowel private als publieke organisaties doorheen Europa in het beheren en structureren van grote vastgoed portfolio’s. Cyrus is gepassioneerd door de bebouwde omgeving in al zijn facetten. Voorheen was hij actief bij UN-Habitat, de stedenbouwkundige tak van de Verenigde Naties, in New York, waar hij meewerkte aan de onderhandelen van een resolutie ter ratificatie van de ‘New Urban Agenda’. Cyrus is tevens alumni en voormalig Vice-President van de MUN Society Belgium waarmee hij het wereldkampioenschap diplomatie voor studenten heeft gewonnen. Hij behaalde zijn diploma als burgerlijk ingenieur architect aan de KU Leuven.

Aline Buysschaert

Aline Buysschaert (1988) heeft economie aan de Université Catholique de Louvain gestudeerd, maar ook Finance and Development aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington dankzij een beurs van de Belgian American Educational Foundation (BAEF). Na een stage bij de Europese Commissie trok ze naar Zuid-Afrika om er in een incubator voor sociaal ondernemerschap te werken. Vandaag is ze financieel analist bij Kois Invest, een sociaal investeringsfonds. Ze werkt eveneens een certificaat in economische en sociale ethiek af aan de Hoover leerstoel van de UCL.

Sophie Buysse

Sophie Buysse heeft een diploma rechten van de Ugent en studeerde ook zang aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. In 2015 richtte ze de Nederlandstalige tak van Teach for Belgium op, een non profit die getalenteerde jongeren mobiliseert om les te geven in socio-economische aandachtswijken. Momenteel werkt ze voor ToekomstATELIERdelAvenir (alias TADA) waar elke zaterdag bevlogen professionals zich inzetten voor de jeugd van Sint-Joost, Molenbeek en Anderlecht. Sophie is stichtend lid en voormalig voorzitster van de Global Shapers Brussel, de jongerentak van het World Economic Forum en was betrokken bij verschillende muzikale projecten waaronder One Bird Orchestra en het Brussels Chamber Choir.

Morad Chahboun

Morad Chahboun (1986), studeerde in 2009 af aan de Solvay Business School. Hij werkt als Sales Manager bij Alkemyka, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het op de markt brengen van industriële producten. Omdat hij opgroeide in de volkswijken van Brussel, raakte hij al op jonge leeftijd betrokken bij verschillende buurtorganisaties. Hij schreef mee aan ‘381 jours’, een theaterstuk van Ras El Hanout vzw over de burgerrechtenbeweging, en was medeoprichter van twee organisaties waarin hij nog steeds bestuursfuncties bekleedt: Talented Youth Network (TNL), een vzw die jongeren mondig wil maken door hun zelfvertrouwen te vergroten, en Molengeek, een innovatie-ecosysteem in het hart van Molenbeek, dat technologie en mensen uit Molenbeek en daarbuiten bij elkaar wil brengen. Hij houdt van leren, joggen, lachen en vooral van zijn stad, Brussel.

Sofie De Coker

Sofie De Coker (1993) werkt als innovatiestrateeg bij Mediafin, de uitgever van de kranten De Tijd en L’Echo. Ze is mateloos gefascineerd door de interactie tussen mens, media en technologie. Zo is ze als marketeer gespecialiseerd in customer experience, een discipline die data-analyse en inzichten uit de gedragspsychologie combineert. Sofie heeft ook ruime ervaring in copywriting en gebruikt haar pen als haar wapen.

Paul Dermine

Paul Dermine (1989) werkt momenteel aan een doctoraat Europees recht aan de Universiteit Maastricht. Hij studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, het Europacollege en de New York University (als Hauser Global Scholar). Tussen 2013 en 2015 werkte Paul als advocaat staats- en bestuursrecht aan de Brusselse balie, bij Stibbe. Sinds 2015 wijdt hij zich volledig aan academisch onderzoek. Hij richt zich op het institutionele stelsel van de Europese Unie, het recht van de Economische en Monetaire Unie en het nieuwe bestuur van de eurozone.

Stefanie Dens

Stefanie Dens (1989) is burgerlijk ingenieur-architect en is gefascineerd door vernaculaire bouwculturen en stedenbouw. Ze gelooft sterk in de kracht van een op maat gemaakt en context-specifiek ontwerp, dat inspiratie put uit gegronde terreinkennis en het lezen van de (gebouwde) omgeving als een repertoire van eeuwenlange ruimtelijke en culturele adaptatie.
Ontwerpend onderzoek vormt de basis voor haar praktijk en academisch werk, dat zich voornamelijk afspeelt in Europa, Azië en Afrika, in snel verstedelijkende contexten gevoelig voor natuurrampen en de gevolgen van klimaatverandering.

Adil El Madani

Adil El Madani is een federale ambtenaar die werkt aan beleid ter ondersteuning van KMO's en ondernemerschap. Hij heeft veel ervaring opgedaan in de ontwikkeling van overheidsbeleid door nauw samen te werken met verschillende internationale instellingen. Sinds 2017 is hij lid van de deskundigengroep «Policy-relevant research on SMEs and entrepreneurship» van de Europese Commissie. Voordat Adil bij de federale overheid begon, was hij Risk Officer bij Credendo, de Belgische exportkredietinstelling, waar hij vertrouwd raakte met de politieke risico's van de internationale handel.

Arthur Ghins

Arthur Ghins (1990) is doctoraatsstudent en assistent politieke theorie aan de universiteit van Cambridge. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van het liberalisme in Frankrijk. Arthur is als onderzoeker verbonden aan het Cambridge Institute on Religion and International Studies (CIRIS) en werkt als vrijwillig docent politieke wetenschappen voor de Oxford and Cambridge Summer School en de École Pierre Claver voor vluchtelingen in Parijs. Hij was als gastonderzoeker aan de slag bij Sciences Po in Parijs en de Centre de Théorie Politique aan de ULB. Arthur behaalde het diploma van master in de rechten aan de UCL (Université Catholique de Louvain), master in de filosofie aan de KU Leuven, en master in de politieke wetenschappen aan de London School of Economics.

Dorian Feron

Dorian Feron Verlangend naar het overwinnen van steriele scheidslijnen ziet Dorian de Vrijdaggroep als een uniek platform om de constructieve, gestructureerde en onpartijdige meningen van Belgische jongeren te laten horen. Na gewerkt te hebben in het kabinet van een Europees Commissaris en de opening van een seizoensgebonden cateringbedrijf, is Dorian momenteel advocaat bij Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Hij studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de Universiteit van Saint-Louis-Brussel, de Université Libre de Bruxelles en de Columbia Law School (Fulbright en BAEF scholar). Tijdens zijn studies was hij voorzitter van de MUN Society Belgium.

Nathalie François

Nathalie François is manager bij de consultancy groep YCE Partners in Parijs. Zij zijn gespecialiseerd in het thema sociale bescherming. Dagelijks begeleidt zij zowel private als openbare besturen bij hun transformaties op juridisch en concurrentieel vlak. Na haar rechtendiploma specialiseerde Nathalie zich in Publiek en Adminstratief recht aan de de Vrije Universiteit Brussel (VUB). In de periode 2007-2016 werkte ze voor het advocatenbureau Stibbe aan de balie, waarbij ze voornamelijk dossiers rond openbare infrastructuurprojecten en wetgevingstechnieken voor haar rekening nam. Zo was ze betrokken bij de implementatie van de Europese anti-discriminatie richtlijn.

Nathalie was ook gedurende 8 jaar assistent aan aan de VUB. In 2017 behaalde ze een MBA in EM Lyon Business School. In dat kader werkte ze een tool uit waarmee de wendbaarheid van bedrijven kan in kaart gebracht worden.

Laurent Hanseeuw

Laurent Hanseeuw (1985) werkt als manager van familiebedrijven. Voordien verdiende hij zijn strepen als econoom en consultant bij KPMG en Cushman&Wakefield. Daarnaast werkte hij ook aan studies bij de Belgische denktank Itinera. Zijn artikels over economische en sociale thema’s halen regelmatig de Belgische pers. Laurent gaf gedurende 6 jaar les het vak Politieke Economie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij studeerde af aan de Solvay Business School (2008) en het Europees College in Brugge (2009). Sinds 2013 is hij lid van de Vrijdaggroep.

Audrey Hanard

Audrey Hanard (1985) is voorzitter van De Vrijdaggeroep alsook manager bij Telos Impact, een consultancybedrijf gespecialiseerd in filantropie en impact investing. Ze was mede-oprichter van Spectralys Biotech, een bedrijf dat eiwit analyses aanbiedt aan de biofarmaceutische sector. Daarnaast deed ze ook gedurende 5 jaar ervaring op als consultant bij McKinsey & Company. Daar adviseerde ze zowel bedrijven als overheidsinstellingen in de farmaceutische sector, en werkte ze zich in in de thema’s gezondheidszorg en onderwijs.

Ze was ook zeer actief in het domein Europese Zaken tijdens het recentste Belgische voorzitterschap van de Europese Commissie, in eerste instantie bij de FOD Buitenlandse Zaken (SOLVIT, interne markt), later bij de Permanente Vertegenwoordiging (inter-institutionele relaties met het Europees Parlement).

Audrey studeerde Business Engineering aan de Solvay business School, en haalde een Master of Public Administration aab Columbia University.

Johan Heymans

Johan Heymans (1989) is gepassioneerd door mensenrechten en strafrecht. Na zijn rechtenstudies aan de Universiteit van Namen en de Katholieke Universiteit van Leuven trok hij naar New York om er te studeren aan de New York University (Fulbright en BAEF scholar) en er te werken voor het International Center for Transitional Justice. Vervolgens werkte hij kort voor de Procureur van het Rode Khmer Tribunaal in Cambodja. Vandaag is Johan actief als advocaat bij het advocatenkantoor Van Steenbrugge Advocaten en gespecialiseerd in mensenrechten- en strafzaken. Daarnaast geeft hij les aan de Universiteit van Antwerpen (ondersteuning bij de vakken ‘strafprocesrecht’ en ‘grondige studie van het strafprocesrecht’) en is hij actief betrokken als mensenrechtenexpert bij de Liga voor Mensenrechten en bij verschillende andere organisaties zoals Fair Trials en het Mensenrechtencomité van de Council of Bars and Law Societies of Europe.

Maroussia Klep

Maroussia Klep (1988) richtte Impact Storytelling op in 2016, een agentschap van productie en strategische communicatie-consultancy met als doel de maatschappelijke vooruitgang door de opkomst van alternatieve verhalen. Met een diploma Affaires Internationales aan de Sciences Po te Parijs, begint Maroussia haar carrière als reporter bij de Verenigde Naties in New York en loopt ze stage op het kabinet van Eurocommissaris voor handel Karel De Gucht. Vervolgens werkt ze als consultant Europese Zaken bij Kreab Gavin Anderson en vervoegt dan de OESO te Parijs als consultant in milieubeleid en circulaire economie. Maroussia produceerde en realiseerde video-opnames en documentaires over verscheiden onderwerpen, zoals immigratie en vluchtelingen, empowerment van vrouwen in ontwikkelingslanden, ecologische transitie, integratie in Brussel en onderwijs.

Sam Proesmans

Sam Proesmans (1988) is assistent interne geneeskunde. Toen hij op zijn zestiende voor het eerst met de rugzak de wereld in trok, werd hem al snel duidelijk hoeveel geluk hij had zoveel kansen en mogelijkheden te krijgen. In de jaren die hierop volgden wisselde hij zijn studies geneeskunde af met vele stages en reizen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika, met als hoogtepunt een trip van 12 000 km met een klein sportvliegtuigje van België naar Congo - te zien in de documentaire reeks Flying Doctors op Eén. De vreselijke armoede en het totale gebrek aan kansen voor zovelen op deze planeet grepen hem zodanig aan, dat hij besliste dat zijn toekomst erin zou bestaan te streven universele toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Hij werkt momenteel in een Antwerps ziekenhuis in een verdere opleiding infectieziekten en tropische geneeskunde. In combinatie met een Master in Public Health aan Columbia University in New York die hij behaalde als Fulbright en B.A.E.F. scholar, hoopt hij verder te kunnen gaan op de ingeslagen weg van public health.

Julien Raone

Julien Raone Geboeid door de transformaties die bepalend zijn voor de organisaties van gemeenschappen van mensen en voor het leven van zijn tijdgenoten, observeert Julien Raone moderne maatschappijen en de veranderingen die ze ondergaan. Met zijn nieuwsgierige blik gaat hij van één sociale wereld over naar de andere om er inzicht te krijgen in de dynamieken en de conventies, de beleidspolitieken en hun discours, de uitdagingen, de belangen en de praktijken. Belangrijk is te luisteren, te bevragen, te argumenteren, te debatteren en te verwoorden. Zijn affiniteit voor kritische kennis, alsook de ambitie voor autonomie, vormen de leidraad voor zijn onderzoek en onderwijs. Julien Raone is tevens titularis van een Master in Public Management van het Londens King’s College en behaalde het doctoraat Politieke Wetenschappen aan de Leuvense Universiteit. Hij is de auteur van meerdere publicaties en gaf les over thematieken rond openbare besturen, rond de analyse van openbare beleidsvormen, rond arbeidswetenschappen en kritische management studies.

Magali Caroline Van Coppenolle

Magali Caroline Van Coppenolle (1988) studeerde economie aan de Universiteit Maastricht en heeft een MPP-MPA-diploma van de Hertie School of Governance in Berlijn en de London School of Economics. Ze begon haar loopbaan door het effect van het regelgevend kader op de particuliere sector in China en België te bestuderen. Magali is gefascineerd door alle aspecten van financieel bestuur en regelgeving. Voor de Bank of England leidde ze een onderzoeksproject naar de macroprudentiële verhouding tussen eigen vermogen en totale activa, waarna ze de uitdaging aanname om die kennis toe te passen in de wereld van de ontwikkelingshulp. Sinds 2014 werkt Magali als consultant voor projecten op het gebied van financieel bestuur bij het Ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Somalië.

David Mendez Yépez

David Mendez Yépez (1990) is auteur-componist, economist en voormalig voorzitter van de studenten van de UCL en van de Fédération des Etudiants Francophones (FEF).
Als student krijgt hij een beurs van de Europese commissie om economie en ethiek te studeren in België, Nederland en de Verenigde Staten.
Daarna werkt hij vier jaar bij het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking voordat hij zich volledig toelegt op het muzikale avontuur met zijn groep Chicos y Mendez.
"David Méndez Yépez slaagt erin zijn publiek mee te nemen naar zijn roots in Peru en zijn veelvoudige identiteit op briljante wijze in noten om te zetten", schrijft La Libre Belgique.

Youssef Kobo

Youssef Kobo (1988) is politiek actief bij CD&V. Een sociaal ondernemer. Fervente wereldreiziger. Opiniemaker, auteur, publicist en public speaker. Voormalige adviseur voor de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en productiehuis Panenka. Actief in het Belgische middenveld rond de thema’s burgerrechten, discriminatie en jeugdbeleid. Youssef Kobo schrijft voornamelijk over de multiculturele samenleving, islam, het Midden Oosten, migratie en innovatie.