Concrete toepassingspistes voor burgers en de privésector

Wilt u wat tijd vrijmaken voor de vluchtelingen?
Dit is een niet-exhaustieve lijst mogelijkheden:

 • Caritas International helpt slachtoffers van oorlog, natuurrampen en armoede. Deze organisatie steunt migranten door een humanitair en individueel antwoord te bieden op hun migratieparcours. Neem contact op met Caritas om vrijwilliger te worden in de opvangcentra of voor integratie-activiteiten en het huisvesten van vluchtelingen
 • De vzw Ciré wil de rechten van de vreemdelingen versterken, naast het asielrecht, en erover waken dat het gevoerde beleid overeenstemt met de principes van de verklaring van de rechten van de mens, aan de hand van politieke actie, sensibilisering van de publieke opinie en diverse acties (opvangdienst voor vluchtelingen, lessen Frans, informatiedienst). De vzw stelt verschillende alternatieven voor vrijwilligers voor, zoals het peterschap van een asielzoeker met een individueel verblijf om de integratie te vergemakkelijken (in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting)
 • Vzw Convivial begeleidt vluchtelingen, personen onder subsidiaire bescherming en asielzoekers tijdens heel hun parcours, van hun huisvesting tot hun inburgering en socioprofessionele inschakeling in België. U kunt hen als vrijwilliger vervoegen voor een reeks initiatieven
 • Het Rode Kruis van België biedt meerdere opvangdiensten voor vluchtelingen aan en leidt vrijwilligers op voor een aantal van hun activiteiten
 • Vluchtelingenwerk spant zich in voor en verdedigt de rechten van personen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging in hun land aan de hand van hun team en een actief netwerk van vrijwilligers. De vereniging biedt tal van mogelijkheden voor vrijwilligers, naargelang de tijd die u kunt vrijmaken
 • Duo for Job brengt jonge vluchtelingen die actief op zoek zijn naar een baan in contact met personen boven de 50 jaar, zodat deze laatsten hen kunnen ondersteunen in hun aanpak.
 • De centra van Fedasil stellen vrijwilligers voor om deel te nemen aan de organisatie van de centra en hun activiteiten
 • Neem contact op met uw gemeente om meer te weten te komen over lokale initiatieven.

Hebt u een opvangplaats waar u tijdelijk een vluchteling kunt onderbrengen?

 • Neem contact op met Fedasil, het Rode Kruis België, Vluchtelingenwerk of Ciré om te bekijken of uw opvangplaats in aanmerking komt als individuele huisvesting (gesubsidieerd).
 • Neem contact op met Caritas die een campagne voert voor 10.000 tijdelijke opvangplaatsen voor vluchtelingen, of SafeSpace, een vereniging die eigenaars in contact brengt met vluchtelingen

Hebt u geld dat u wilt lenen of schenken?

Bent u een privéorganisatie die de beroepsintegratie van de vluchtelingen wil bevorderen?

 • Neem contact op met Vluchtelingenwerk om bètatester te worden van de app hiapp.be, die vluchtelingen in contact moet brengen met de arbeidsmarkt.
 • Neem contact op met een van de hierboven vermelde verenigingen voor hun programma 'ondernemingen'.