Bedankingen

Het redactieteam wil de organisaties bedanken die zich inzetten voor de opvang van de asielzoekers en die hun tijd en de nodige informatie hebben geschonken aan het opstellen van dit rapport, in het bijzonder de vzw Ciré, het CGVS, Fedasil, het Rode Kruis België, Vluchtelingenwerk en Duo for a Job.

Het redactieteam bedankt in het bijzonder Samantha Butereli, Liola de Furstenberg, Matthieu Lys, Matthieu Le Grelle, Fateh Kazmouz, het burgerplatform, de leden van de Vrijdaggroep, alsook alle anderen, onder wie verschillende asielzoekers die liever anoniem blijven en die persoonlijk hebben bijgedragen aan de redactie of het nalezen van dit rapport.

Auteurs van het rapport

Aline Buysschaert, Thomas Dermine, Vanessa Lion, Maxime Parmentier