Hanard audrey

Audrey Hanard

Audrey Hanard (1985) is voorzitter van De Vrijdaggroep alsook manager bij Telos Impact, een consultancybedrijf gespecialiseerd in filantropie en impact investing. Ze was mede-oprichter van Spectralys Biotech, een bedrijf dat eiwit analyses aanbiedt aan de biofarmaceutische sector. Daarnaast deed ze ook gedurende 5 jaar ervaring op als consultant bij McKinsey & Company. Daar adviseerde ze zowel bedrijven als overheidsinstellingen in de farmaceutische sector, en werkte ze zich in in de thema’s gezondheidszorg en onderwijs.

Ze was ook zeer actief in het domein Europese Zaken tijdens het recentste Belgische voorzitterschap van de Europese Commissie, in eerste instantie bij de FOD Buitenlandse Zaken (SOLVIT, interne markt), later bij de Permanente Vertegenwoordiging (inter-institutionele relaties met het Europees Parlement).

Audrey studeerde Business Engineering aan de Solvay business School, en haalde een Master of Public Administration aab Columbia University.