Buysse sophie

Sophie Buysse

Sophie Buysse heeft een diploma rechten van de Ugent en studeerde ook zang aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. In 2015 richtte ze de Nederlandstalige tak van Teach for Belgium op, een non profit die getalenteerde jongeren mobiliseert om les te geven in socio-economische aandachtswijken. Momenteel werkt ze voor ToekomstATELIERdelAvenir (alias TADA) waar elke zaterdag bevlogen professionals zich inzetten voor de jeugd van Sint-Joost, Molenbeek en Anderlecht. Sophie is stichtend lid en voormalig voorzitster van de Global Shapers Brussel, de jongerentak van het World Economic Forum en was betrokken bij verschillende muzikale projecten waaronder One Bird Orchestra en het Brussels Chamber Choir.