De Vrijdaggroep is op zoek naar een student ter ontwikkeling en implementatie van onze communicatiestrategie.

Een jonge en gekende denktank
De Vrijdaggroep is een denktank ondersteund door de Koning Boudewijn Stichting, die bestaat uit een twintigtal gepassioneerde jonge professionals tussen de 25 en 35 jaar. Geholpen door onze uiteenlopende profielen en ervaringen, trachten we constructieve en innovatieve oplossingen te bieden voor de uitdagingen waar onze samenleving voor staat. De leden komen eens in de twee maanden bijeen om de rapporten die worden opgesteld (gemiddeld 3 publicaties per jaar) te bespreken. Ook worden er tweewekelijkse opiniestukken gepubliceerd in de Belgische pers over zeer uiteenlopende onderwerpen.

Jouw functie
De Vrijdaggroep zoekt een student of een jonge professional, die interesse in maatschappelijke debatten en communicatie combineert, om gedurende twee dagen per maand een communicatiestrategie van de Groep te ontwikkelen en vervolgens te implementeren. De exacte inhoud van de stage zal samen worden bepaald aan de hand van de interesses en suggesties van de kandidaat. We verwachten van de kandidaat dat hij/zij proactief en bereid is om bij te dragen aan het vergroten van de zichtbaarheid en impact van de oplossingen die door de Groep worden voorgesteld.
Afhankelijk van het profiel en een gedefinieerd selectieproces, zou deze persoon uiteindelijk lid kunnen worden van de Groep.

Voornaamste taken
Als communicatieambtenaar van de Groep, ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de communicatiestrategie van de Groep, zowel online als offline, waaronder:

 • Ontwikkelen en beheren van de online aanwezigheid van de Groep (website, Facebook, Twitter, …);
 • Bijdragen aan de communicatiestrategie tijdens de publicatie van de rapporten van de Groep
 • Promoten van evenementen georganiseerd door de Groep (gemiddeld 1-2 per jaar, selecteren van doelgroep, communicatiekanalen, lanceringsevenement, gastenlijst, enz.);
 • Schrijven van een halfjaarlijkse nieuwsbrief (inhoud en formaat samen te bepalen);
 • Creëren en updaten van een kalender met belangrijke data van evenementen gerelateerd aan de thema’s die door de Vrijdaggroep worden behandeld;
 • Ontwikkelen en updaten een database van partners en “volgers” voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze evenementen;
 • Onderhouden van de mediacontacten van de Groep.

Alles bij elkaar schatten we de werklast op 1 à 2 dag(en) per maand, na een initiële investering van 8 à 10 dagen om de strategie en bijbehorende hulpmiddelen te ontwikkelen. Een financiële compensatie wordt voorzien, afhankelijk van de
gespendeerde tijd.

Jouw profiel

 • Student of jonge professional
 • Een uitgesproken interesse in politieke wetenschappen en maatschappelijke kwesties, aangetoond door je opleiding of andere interessegebieden
 • Sterk in communicatie en beheersing van sociale netwerken
 • Tweetalig (Frans/Nederlands), kennis van het Engels
 • Interesse in de thema’s die reeds door de Vrijdaggroep zijn behandeld
 • Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van een communicatiestrategie is een plus

Wanneer te beginnen?
Begin september 2018 voor een periode van zes maanden – hierna verlengbaar.

Interesse?
Stuur vóór 31 augustus 2018 je CV en een begeleidende brief naar info@v-g-v.be