Alumni

Joeri Colson

Joeri Colson (1981), behaalde masters in het sociale beleid (KUL) en in de algemene economie (Ugent) en heeft een diploma for graduates in Internationale Betrekkingen van de London School of Economics op zak. Zijn interesses situeren zich rond economische groei en ongelijkheid. Na een aantal jaren in middenveldsorganisaties en bij het Europese Sociaal Fonds rond sociale uitsluiting te werken, werkt hij momenteel rond export bij de FOD Buitenlandse Zaken en doceert hij economie aan de Odisee Hogeschool.

Romanie Dendooven

Romanie Dendooven (1985) studeerde rechten aan de Universiteit Gent, de Université de la Sorbonne en Columbia University of New York als fellow van de Belgian American Educational Foundation (BAEF). Tijdens haar verblijf in de Verenigde Staten was ze verantwoordelijk voor de relaties tussen BAEF fellows en alumni en zette ze mee de alumnigroep van de BAEF op. Romanie werkt bij Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP waar ze, als advocaat aan de balies van Brussel en New York, vooral actief is in vennootschapstransacties en in financiële regulering.

Ferdi De Ville

Ferdi De Ville (1985) is doctor in de politieke wetenschappen en is momenteel docent en onderzoeker in Europees handelsbeleid en economische en monetaire unie aan de Universiteit Gent. Hij is stichtend lid van het jonge, progressieve forum Poliargus. Ferdi De Ville levert veelvuldig bijdragen aan het maatschappelijk debat over de oorzaken en aanpak van de eurocrisis en de weg naar een sociaal Europa. Hij geeft hierover ook regelmatig lezingen aan onder andere Belgische middenveldorganisaties.

Soumia El Majdoub

Soumia El Majdoub is adviseur, trainer en projectmanager. Haar werk als consultant binnen diverse bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen in binnen- en buitenland hebben haar gemotiveerd om principes en methodologieën uit de startup-wereld te integreren in het formuleren van antwoorden op diversiteitsvraagstukken en in bedrijfsinnovaties op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Zo zetelt ze in verschillende Raden van Bestuur en is ze als expert verbonden aan de Raad voor Non-Discriminatie en Diversiteit van Actiris. Ze behaalde een MSc in Media, Democracy & Journalism aan de VUB en studeerde Communicatiewetenschappen en Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen.

Soo Yang Geuzaine

Soo Yang Geuzaine (1980) is hoofd van het Departement Decoratieve Kunst van het Grand Curitus in Luik, Adjunct-Conservator en Secretaris van het Archeologisch Instituut van Luik en doceert een aantal seminaries rond antiek. Soo Yang behaalde een doctoraat in de Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Luik en bestudeert de architectuur van de vakantiewoningen en de cottage-stijl in het werk van de Brusselse Art Déco architect Georges Hobé (1854-1936), waarover zij niet enkel talrijke artikels maar ook de allereerste monografie schreef. Soo Yang is daarnaast ook sterk geëngageerd in het hedendaagse debat over het cultureel patrimonium.

Jonathan Holslag

Jonathan Holslag (1981) doceert internationale relaties aan de VUB. Zijn onderzoek spitst zich toe op Azië en de positie van Europa in de evoluerende wereldorde. Hij publiceerde diverse boeken, tientallen wetenschappelijke papers alsook opiniestukken in kranten zoals de Financial Times, the Guardian en International Herald Tribune. Jonathan adviseerde diverse Europese instellingen, lidstaten en multinationale bedrijven. Hij was als vrijwilliger actief in tal van sociale organisaties en gaf een tijd les in het secundair onderwijs.

Naïm Cordemans

Naïm Cordemans (1983) is econoom bij de Nationale Bank van België waar hij vooral werkt rond vraagstukken in monetair beleid. Voordien werkte hij een tijd voor de Europese Commissie, in Brussel en Tokio, en voor het Itinera Instituut. Hij studeerde economie aan de Université libre de Bruxelles et het Europacollege (Brugge). Naïm is ook assistent macro-economie aan de ULB en werkt mee aan ‘Euros du village’, een internet-site die zich buigt over Europese actualiteitsvraagstukken.

Benjamin Muylaert

Benjamin Muylaert (1984) is woordvoerder van Minister-President Geert Bourgeoisde. Voordien werkte hij als woordvoerder van de N-VA-fractie, adviseur Buitenlandse Zaken voor de N-VA en als medewerker politieke en economische zaken op de Japanse ambassade in Brussel. Hij studeerde geschiedenis in Leuven en in Pennsylvania. Kempenaar met West-Vlaamse roots, woont nu in Brussel. Occasionele jogger, maar vooral levensgenieter.

Thomas Renard

Thomas Renard (1983) is onderzoeker aan het Egmont Instituut en doctorandus aan de Universiteit van Gent. Als specialist inzake internationale, strategische vraagstukken wordt hij regelmatig geconsulteerd door verschillende Belgische en Europese instellingen, en dan vooral het Ministerie voor Buitenlandse zaken en de Europese Commissie. Hij heeft verschillende studies, artikels en opiniestukken gepubliceerd over internationale vraagstukken. Thomas studeerde internationale relaties aan de George Washington University en aan de Université Catholique de Louvain, en behaalde daar ook een Master in Journalistiek.

François Toussaint

François Toussaint (1983) is Director bij interelgroup en co-oprichter van nowa, een start-up die dunne portefeuilles vervaardigt. Begonnen bij interel in 2010, is Francois raadgever aan het Emile Vandervelde Instituut geweest waar hij advies gaf over kmo's en industrieel beleid tussen maart 2013 en september 2014. In 2007 won hij de prijs « Esprit Européen » van de Bernheim Stichting. Zeer geëngageerd in het verenigingsleven creerde Francois le ‘Kot à Projets Droits de l’Homme’ aan de l’UCL en was hij voorzitter van het Jeugdparlement van de Franse Gemeenschap. Hij is ook co-voorzitter van Plan B geweest. Francois studeerde rechten aan de FUNDP, UCL en ICADE-Madrid en behaalde een Master internationale betrekkingen en diplomatie aan de Universiteit Antwerpen. Hij beëindigt een Executive Master en Management aan de Solvay Brussels School/HEC/Louvain School of Management.

Roxane van Heurck

Roxane van Heurck (1985) is assistente in de neurologie en doctoreert in de genetica van de neuro-ontwikkeling aan de ULB (IRIBHM). Roxane bestudeert er de mechanismen die er voor hebben gezorgd dat de menselijke soort in haar evolutie de superieure cognitieve eigenschappen heeft ontwikkeld en die haar zo bijzonder hebben gemaakt. Dankzij de l’Oréal-Unesco for Women in Science prijs die ze in 2013 heeft gewonnen zal ze dit ambitieuze project kunnen realiseren. Met veel interesse buigt ze zich over actuele maatschappelijke uitdagingen.